Изкуството Таекуондо

Изкуството Таекуондо

Таекуондо е отлична система за физическо възпитание както за деца, които тепърва се развиват, така и за възрастни, желаещи да са в добра форма. Движенията в таекуондо изискват добра подвижност в ставите и добра еластичност на мускулния апарат.

Таекуондо като форма на невъоръжено бойно изкуство

Таекуондо атакува противника си с голи ръце и крака. Това, което го различава от другите бойни изкуства са мощните и разнообразни движения с краката, които включва. Атаките на таекуондо са агресивни, но същевременно акцентът е поставен върху защитния аспект. 

Таекуондо като спорт

Таекуондо е Олимпийски спорт от 2000 г, на Олимпиадата в Сидни. Състезанията по таекуондо се провеждат по правила, които задължават употребата на защитна екипировка и регламентират позволените атаки и защити, като по този начин ограничават възможните травми. Така състезателите по таекуондо могат да се наслаждават на емоциите на едно състезание с по-малък риск от контузии.

Таекуондо като метод за обучение

Таекуондо тренира тялото, но развива и ума. Целта на обучението по таекуондо е да стимулира и двата аспекта, за да помогне при изграждането на личността. Практикуващите таекуондо получават повтарящи се уроци по етикет заедно с практичните бойни умения, които помагат за изграждането на характер.

Таекуондо като социална интеракция

Човек не може да намери истинското значение на таекуондо като тренира сам. Тренировката се извършва под наставленията на треньор или по-напреднали ученици, които не само преподават техники, но са и отговорни за преподаването и демонстрирането на искреност в тренировката, необходима за откриването на красотата на таекуондо. За да усети истинското значение на таекуондо, практикуващият трябва да е истински откровен. Истинският практикуващ осъзнава, че таекуондо е начин, процес, а не само средство за постигане на крайна цел като бойни умения или медали. Това е парадокса на “До”; истинският практикуващ, който цени вътрешния процес на развитие повече от външните награди обикновено развива най-добрите умения. В днешния модерен свят на бързи комуникации, желанието за бърз успех и даже по-бързо възнаграждение, таекуондо е начин за преоткриване на ценностите на търпението и искреността  и красотата на тялото и ума. Това са истинските ценности на таекуондо основаващи се на векове азиатска мисъл и практика. Таекуондо е път за модерния човек да се завърне към състояние на хармония между тяло, съзнание и дух.