Тренер Спасиана – вече бакалавър

Тренер Спасиана – вече бакалавър

С голямо удоволствие и гордост Ви съобщаваме, че днес тренер Спасиана Григорова успешно защити и втората си дипломна работа в рамките на 3 дни. Вече с бакалавърска степен, пожелаваме и все така да бъде усърдна, жизнерадостна и компетентна в работата си в клуба… и разбира се да не забрави да почерпи.


Comments are closed.