Таекуондо Фитнес НСА участва в нов проект

Таекуондо Фитнес НСА участва в нов проект

🇧🇬
През юни тази година стартира нашият нов проект Tae-SHS- Taekwondo for more sustainable and healthier society (Тae-SHS- таекуондо за по-устойчиво и здраво общество). Проектът ще трае 12 месеца, като сред основните му дейности са разработване на Политика за по-устойчиво и здраво общество чрез таекуондо, организиране на две отворени спортни събития – едно в България и едно в Турция и провеждането на международен турнир по таекуондо под мотото и духа на проекта. Проектът се изпълнява в партньорство от три организации от България и Турция (Таекуондо Фитнес НСА, Сдружение Устойчиви Балкани и Спортен клуб Бурса Олимпик Спор) под ръководството на Таекуондо фитнес НСА. Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз. Очаквайте повече информация за предстоящите дейности и събития.
🇪🇺
As of June this year, our new project Tae-SHS-Taekwondo for a more sustainable and healthier society has started. Some of its main activities are the development of a SHS Policy, the hosting of two open sport events – one in Bulgaria and one in Turkey and the organization of an international taekwondo tournament under the motto and spirit of the project. The project is implemented in partnership of three organizations from Bulgaria and Turkey (TF NSA, Sustainable Balkans Association and Bursa Olimpik sport club under the leadership of The Taekwondo Fitness NSA. The project is funded under the Erasmus+ programme of the European Union. Stay tuned for more information about upcoming activities and events.

Comments are closed.