Политика за устойчиво и по-здраво общество

Политика за устойчиво и по-здраво общество

Настоящият документ е разработен по проект Tae-SHS – Таекуондо за по-устойчиво и по-здраво общество, който се финансира от Европейския съюз по програма Еразъм плюс. Проектът се изпълнява от 3 организации под координацията на Таекуондо Фитнес НСА, България, Сдружение “Устойчиви Балкани” , България и “Bursa Olimpik Spor Kulub”, Турция. Проектът има за цел да допринесе към глобалните усилия в борбата с изменението на климата. Спортният сектор е мощен инструмент за предаване на послание и тази идея стои зад проекта Tae-SHS, т.е. чрез комбиниране на спортни дейности с дейности по повишаване на осведомеността, да се допринесе към общите усилия за борба с изменението на климата. Проектът включва разработването на политика за устойчиво и здраво общество (SHS Policy) и международен семинар за треньори и обучители, които да допринесат за крайното шлифоване на политиката на SHS; две отворени спортни събития за стимулиране на промяна в поведението и активен начин на живот чрез инициатива Green Pass, която позволява на участниците в събитието да тренират таекуондо безплатно и водещо събитие под формата на уъркшоп-спортен лагер, който има за цел да подготви практически и теоретични умения относно провеждането на турнир, използвайки екологични практики.

Тук може да прочетете и финалния документ:

Tae-SHS policy BG version final


Comments are closed.