Проект “Tae SHS 2”

Проект “Tae SHS 2”

Развълнувани сме да обявим началото на проект „Tae-SHS 2“, продължението на проекта Tae-SHS – Taekwondo for more sustainable and healthier lifestyle! 🥋Проектът разширява както съдържанието, така и неговия обхват, като издига още повече нашата мисия за насърчаване на устойчивостта, осведомеността относно климата и здравословния начин на живот.

 

Tae-SHS 2 има за цел да надгради успеха на Tae-SHS 1, като се фокусира върху повишаване на обществената осведоменост относно изменението на климата и насърчаване на устойчивостта в спортния сектор на таекуондо. Нашата цел е да вдъхновим промяна в поведението на местните общности и райони към по-отговорно потребление. Това съвпада безпроблемно с нашия ангажимент за насърчаване на здравословен начин на живот чрез физическа активност и участие в спорт, използвайки идеята за Green Pass.

 

Вълнуващо е, че планираме серия от 14 събития, включително открити спортни събития, виртуални срещи за общността на бойните изкуства, вътрешни обучения и международен лагер.

 

Основен фокус ще бъде работата по допълване на документи за подобряване на прилагането на политиката на Tae-SHS, която подкрепя клубовете по таекуондо да трансформират своите дейности по устойчив начин. Tae-SHS 2 има за цел да надгради политиката, улеснявайки нейното приемане в партньорските организации. Нашите целеви групи включват таекуондо ентусиасти, треньори, треньори, състезатели, спортисти и широката общественост, със специален фокус върху вдъхновяването на младите хора.

 

Това „пътешествие“ не е свързано само със събития; става въпрос за трансформиране на организациите, с цел да станат по-устойчиви, разпространяване на осведомеността за политиката на Tae-SHS и насърчаване на действия срещу изменението на климата. Нека заедно създадем по-зелено и по-здравословно бъдеще! 🌏🌿 #TaeSHS2 #Sustainability #ClimateAction #GreenFuture 🥷🌱

 

Проектът се координира от „Таекуондо Фитнес НСА“ България и обединява таекуондо клубове от Румъния, Гърция и Турция.

 

Проектът е финансиран от Европейския съюз в рамките на малките партньорства по Еразъм +. Изразяват се възгледи и мнения, но само тези на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.


Comments are closed.